Jak vybrat bazénový odvlhčovač

Základními parametry při výběru odvlhčovače jsou plocha vodní hladiny bazénu a objem vzduchu v bazénové hale. Příkladně pro bazén s rozměrem 8 x 4 m, teplotou vody 27°C a teplotou okolního vzduchu 30°C počítejme s odparem 39 litrů vody za 24 hodin. Ventilátor odvlhčovače je dobré dimenzovat s výkonem alespoň dvou násobku objemu vzduchu v bazénovém prostoru.

Kdy správně funguje bazénový odvlhčovač

Pro optimální fungování bazénového odvlhčovače je potřeba, aby voda v bazénu byla o 3°C chladnější, než okolní vzduch v bazénové hale. Při dosažení tohoto teplotního rozdílu je průměrný odpar z hladiny bazénu 1,1 – 1,2 litru vody za 24 hodin z metru čtverečného vodní hladiny. V případě zvýšení teploty vody je potřeba počítat i s navýšením teploty okolního vzduchu. Pokud nastane situace, že voda bude teplejší než vzduch, pak dochází k nadměrnému odpařování a bazénový odvlhčovač nemusí tento nápor kondenzátu zvládnout. Řešením může být posílení výkonu odvlhčovače, což je energeticky mnohem náročnější.

schema odvlhčovače

Rosení oken v bazénu

Bazénový odvlhčovač odvlhčí prostor a zamezí srážení kondenzátu na vnitřních zdech v bazénu / pokud jsou správně tepelně izolovány /. Pokud jde o kondenzaci na prosklených částech bazénového prostoru, zde je situace jiná. K takové kondenzaci dochází zejména z důvodu rozdílu venkovní a vnitřní teploty. Pro představu vnitřní teplota v bazénu bude 30°C a venkovní teplota -5°C, to činí teplotní rozdíl 35°C. I při vysoce kvalitních oknech s nízkým teplotním koeficientem bude okno na vnitřní straně chladnější, než vnitřní vzduch. Tento problém se nejvíce projevuje u země, kde je venkovní teplota zpravidla nejnižší. Nejlepším řešením je okna v bazénu z vnitřní strany opatřit vzduchovými kanálky pro vyfukování teplého vzduchu. Díky ohřátí oken nebude docházet k zarosení.

Snížení nákladů na odvlhčení a provoz bazénu

Pro snížení nákladů na odvlhčení bazénu i na celkový provoz vnitřního bazénu je velmi vhodné zakrýt hladinu vody. Vodní hladinu lze zakrýt solární plachtou, nebo krycí plachtou. Největší úsporu při provozu bazénu přinese bazénová roleta.

Zakrytím hladiny lze ušetřit až 70 % nákladů na provoz vnitřního bazénu. Se zakrytou hladinou dochází k menším tepelným ztrátám vody a není potřeba tak náročně ohřívat vzduch, zejména v době, když není bazén používán.